Στα πλαίσια της συμβουλευτικής που λαμβάνει χώρα στον οργανισμό μας, διοργανώθηκε με επιτυχία σεμινάριο γονέων. Το σεμινάριο είχε αντικείμενο την σχέση γονέα – παιδιού, την διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, άγχους κτλ.