Ρομποτική και STE(A)M

Λειτουργούμε συστηματικά μαθήματα ρομποτικής και stem. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής το κάθε μάθημα έχει χρονική διάρκεια 1,5 ώρας.

λειτουργια και προσδοκωμενα αποτελεσματα

 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι τάμπλετ, LEGO κιτ και αναλώσιμα υλικά.

 Κατά τη φάση της κατασκευής, οι μαθητές πειραματίζονται με αρχές της μηχανικής, εξερευνούν τους τρόπους μετάδοσης της κίνησης σε διαφορετικούς άξονες και μαθαίνουν τις αναλογίες μεταξύ των γραναζιών.

Κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού, οι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορα περιβάλλοντα ψευδογλώσσας, όπως scratch, tinker, edware, LEGO software και μαθαίνουν την προγραμματιστική λογική, αλλά και βασικές της έννοιες όπως η επανάληψη, οι συνθήκες και οι μεταβλητές.

 Στο πλαίσιο του STEM οι μαθητές πειραματίζονται με απλά υλικά, κάνουν μετρήσεις με μαθηματικά όργανα, δημιουργούν λεπτομερή σχέδια των εφευρέσεών τους, κάνουν δοκιμές και βελτιώσεις, μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά και με πρωτότυπο τρόπο. Ανακαλύπτουν ότι οι ιδέες τους έχουν αξία.


ηπιεσ δεξιοτητεσ

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και οι δεξιότητες που καλλιεργούνται συνοψίζονται:

  1. Κριτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων.
  2. Επιστημονικό ενδιαφέρον.
  3. Δημιουργικό πνεύμα και ερευνητική περιέργεια.
  4. Πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση.
  5. Πνεύμα συνεργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με την ομάδα τους.

Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι οι βασικές δεξιότητες του μέλλοντος!