Το πρόγραμμα για

  • τις αστυνομικές σχολές εδω
  • την πυροσβεστική ακαδημία εδώ