Από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου (08:00) έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 (00:00) θα πρέπει οι  υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών να υποβάλουν  αίτηση  συμμετοχής  στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) , οι οποίες θα διεξαχθούν την Άνοιξη

Τα εξεταστικά κέντρα

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

  1. Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),
  2. Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),
  3. Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),
  4. Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
  5. Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).