Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων ανέρχεται στους τριακόσιους δέκα (310) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών στους σαράντα (40).