Αύξηση κατά 36% των θέσεων (συνολικά 22.436 θέσεις) στα δημόσια ΙΕΚ, οι οποίες κατανέμονται ως εξής ανά υπουργείο:

  • ΙΕΚ υπουργείου  Παιδείας  18.460
  • ΙΕΚ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 80
  • ΙΕΚ υπουργείου Εργασίας  1.650
  • ΙΕΚ υπουργείου Τουρισμού 881
  •  ΙΕΚ υπουργείου  Υγείας 1.365

Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2023.