Ο οργανισμός μας προσφέρει πανεπιστημιακά μαθήματα, υψηλού επιπέδου, για την κατανόηση-ανάλυση της ύλης με στόχο την προετοιμασία για τις εξεταστικές περιόδους αλλά και την εμβάθυνση στο εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο. Τα μαθήματα αυτά γίνονται από έμπειρους καθηγητές είτε στο χώρο του φροντιστηρίου είτε εξ αποστάσεως παρέχοντας παγκόσμια κάλυψη.