Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά) για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και θα διαρκέσει από τις 26-03-2024 έως και την 25-04-2024 (ημέρα Πέμπτη).

Μετά απο τη δημοσίευση του ΦΕΚ για τον αριθμό εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, το οποίο ορίζει τους εισακτέους σε σε χίλιους πεντακόσιους εξηνταεννέα (1569) [επτακόσιοι εβδομηντατρείς (773) Πλοίαρχοι και επτακόσιοι ενενηνταέξι (796) Μηχανικοί], δημοσιεύθηκε σήμερα και η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών.

Η προκήρυξη εδώ: