Με υπουργικές αποφάσεις ορίστηκαν τα εξής:

  1. Ορίζεται “εκτιμητής” των θεμάτων επιλογής
  2. Πλέον στην ΚΕΕ μπορούν να οριστούν και ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές