Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Tο Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) ιδιωτών υποψηφίων (ανδρών – γυναικών) για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων (90% με εξετάσεις και 10% χωρίς εξετάσεις) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συνοπτικά: Το πλήρες πρόγραμμα εδώ

Posted in Νομοθετήματα, Πανελλαδικές | Tagged , | Leave a comment

Προκαταρκτικές Εξετάσεις για Στρατιωτικές Σχολές

Για την κατάλληλη ενημέρωση των υποψηφίων και την εύρυθμη λειτουργία των εξεταστικών Κέντρων, αναφορικά με την διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) των υποψηφίων, για εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-24, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εσωτερικού: Για την περίπτωση των υποψηφίων της κατηγορίας των Ελλήνων του Εσωτερικού που δε θα […]

Posted in Πανελλαδικές | Leave a comment

Η Προκήρυξη εισαγωγής στην Αστυνομία για Αστυνομικούς.

Ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η Προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

Posted in Νομοθετήματα, Πανελλαδικές | Tagged , | Leave a comment

Ίδρυση νέων τμημάτων

Ανακοινώθηκε η ίδρυση δύο νέων σχολών Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού . Σχολή πλοιάρχων στη Λακωνία: ΦΕΚ Σχολή μηχανικών στη Κάλυμνο: ΦΕΚ

Posted in Πανελλαδικές | Leave a comment

Αριθμός εισακτέων για τις Σχολές Λιμενικού

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκε ο αριθμός εισακτεων κατά το έτος 2023-2024 στα τμήματα λιμενικού σώματος.

Posted in Νομοθετήματα, Πανελλαδικές | Tagged , | Leave a comment

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών/στριών σε Στρατιωτικές σχολές

Από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου (08:00) έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 (00:00) θα πρέπει οι  υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών να υποβάλουν  αίτηση  συμμετοχής  στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) , οι οποίες θα διεξαχθούν την Άνοιξη Τα εξεταστικά κέντρα Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες […]

Posted in Νομοθετήματα, Πανελλαδικές | Tagged , , | Leave a comment

Αρχαία Ελληνικά στην Α Λυκείου

Παρατηρώντας διαχρονικά την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες κατά την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών ενισχύουμε την διδασκαλία τους συγκροτώντας ειδικά τμήματα των μαθητών της Α’ Λυκείου για την προετοιμασία των Αρχαίων της Γ’ Λυκείου.

Posted in Πανελλαδικές | Tagged , , | Leave a comment

Δικαιολογητικά για υποψηφίους πανε με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023.

Posted in Πανελλαδικές | Leave a comment

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης- Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν […]

Posted in Πανελλαδικές | Leave a comment

ΕΠΑΛ και τράπεζα θεμάτων

Καθοριστηκαν τα μαθήματα για τις τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα εξεταστούν μέσα στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας βάσει του παρακάτω ΦΕΚ:

Posted in Πανελλαδικές | Leave a comment