ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Το φροντιστήριό μας παρέχει στους μαθητές του μια πλήρη σειρά βιβλίων σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο φροντιστήριο, στις τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου.

  • Η συστηματοποίηση του υλικού σε μορφή βιβλίου, είναι αναγκαία για τους καθηγητές, με στόχο την οργάνωση με ενιαίο τρόπο, της διδασκαλίας ενός αντικειμένου απ΄ όλους τους συναδέλφους του ίδιου κλάδου. Παράλληλα διευκολύνει τους μαθητές στην επανάληψή τους, που θα ήταν πρακτικά αδύνατη αν είχαν να αντιμετωπίσουν έναν απέραντο όγκο φωτοτυπιών ή σημειώσεων, οι οποίες θα δίνονταν περιστασιακά.
  • Τα βιβλία του φροντιστηρίου δεν υποκαθιστούν τα σχολικά βιβλία, αλλά τα συμπληρώνουν και τα επεκτείνουν, ενώ θέτουν στη διάθεση των μαθητών μια εκτεταμένη και δομημένη κατηγορία ερωτήσεων και ασκήσεων, ικανών να εξασφαλίσουν στους μαθητές την επάρκεια που απαιτούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις και φυσικά οι ενδοσχολικές εξετάσεις.
  • Έχουν γραφεί από καθηγητές του φροντιστηρίου μας, ώστε να υπηρετήσουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως οι ίδιοι τις διαπιστώνουν.
  • Παρά την επάρκεια του υλικού που διαθέτουν, ανανεώνονται ετησίως, ώστε να προσαρμόζονται ολοένα και καλύτερα στις απαιτήσεις των υποχρεώσεων των μαθητών.

Κάντε κλικ πάνω σε κάποιο βιβλίο για να ξεκινήσει η παρουσίαση)


Γυμνάσιο

Β Λυκείου (ΓΕ.Λ.)

Γ Λυκείου (ΓΕ.Λ.)

Γ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)