ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα βιβλία που εκδίδει o οργανισμός μας αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μαθητών. Αυτά τα βιβλία ξεχωρίζουν για την  ποιότητα και τον καινοτόμο  χαρακτήρα τους. Προσφέρουν  πρωτοτυπες ασκήσεις που προκαλούν τον σπουδαστή να σκεφτεί εκτός των συνηθισμένων πλαισίων και να εξερευνήσει νέες προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνουν  αναλυτική θεωρία που παρέχει τη βάση για την κατανόηση των εκάστοτε θεμάτων, ενώ προάγουν την κριτική σκέψη, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να εξετάσουν διάφορες πλευρές ενός ζητήματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα βιβλία αυτά δεν μεταφέρουν απλώς γνώση, αλλά ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες ανάλυσης, σκέψης και κρίσεις, προετοιμάζοντάς τους έτσι για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία.
(Κάντε κλικ πάνω σε κάποιο βιβλίο για να ξεκινήσει η παρουσίαση)


Γυμνάσιο

Β Λυκείου (ΓΕ.Λ.)

Γ Λυκείου (ΓΕ.Λ.)

Γ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)