απο το σχολικό έτος 2021-2022 ξεκινά μια πληθώρα αλλαγών σε όλες τις βαθμίδες. Ειδικότερα, σε νηπιαγωγείο και δημοτικό θα έχουμε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και ένταξη των εργαστηρίων δεξιότητων στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Τα εργαστήρια αυτά αποτελούνται από τις εξής δεκατέσσερις ενότητες:

 1.     Γνωρίζω το σώμα  μου -Σεξουαλική διαπαιδαγώγιση
 2.     Αλληλοσεβασμός-Διαφορετικότητα
 3.     Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη
 4.     STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική
 5.     Επιχειρηματικότητα
 6.     Αγωγή Σταδιοδρομία
 7.     Γνωριμία με Επαγγέλματα
 8.     Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία
 9.     Διατροφή -Αυτομέριμνα
 10.     Οδική Ασφάλεια
 11.     Ανθρώπινα Δικαιώματα
 12.     Εθελοντιισμός-Διαμεσολάβηση
 13.     Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
 14.     Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική

Οι επερχόμενες αλλαγές αγκαλιάζουν και την αγγλική γλώσσα που θα διδάσκεται από το νηπιαγωγείο μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Στις εικόνες παρακάτω φαίνονται τα ωρολόγια προγράμματα νηπιαγωγείου και δημοτικού.