Τα φροντιστήρια “ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ” συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε. Η διαδικασία αυτή, με όνομα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις, η πρώτη στις αρχές κάθε έτους, η δεύτερη τον Απρίλη και η τρίτη λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σκοπός της όλης διαδικασίας είναι η πλήρης εξοικείωση του μαθητή στις άγνωστες γι’αυτόν συνθήκες των εξετάσεων,για τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Επίσης, η έναρξη της διαδικασίας από μικρότερες τάξεις δίνει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό με τα δικά μας διαγωνίσματα και την προσωπική επαφή με τους καθηγητές, για έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση θετικών και αρνητικών σημείων στην πορεία του μαθητή.