Στην παρακατω λίστα θα προστίθενται όσα νέα ΠΣ ξεκίνησε η εφαρμογή τους σε πρότυπα / πειραματικά Λύκεια και αυτή η πράξη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

θυμιζουμε ότι η εφαρμογή αυτών των ΠΣ σε γενικό λύκειο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

  1. Λατινικα Β και Γ λυκείου (ΦΕΚ)
  2. Οικονομια Γ λυκείου (ΦΕΚ)