Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το μηχανογραφικό δελτίο για το έτος 2017-2018: 

Μηχανογραφικό 2018