Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την καλοκαιρινή προετοιμασία. Οι λόγοι πολλοί για να συμμετάσχει ένας/μία μαθητής/τρία σε αυτή:

 1. Γ Λυκείου:
  • Kάλυψη μεγάλου μέρος της εξεταστέας ύλης
  • Κάλυψη ακαδημαικών κενών
  • Κάλυψη κενών
  • Σωστή διαχείριση χρόνου κατά τα προσομοιωτικά διαγωνίσματα
  • Σε βάθος εμπέδωση του γνωριστικού αντικειμένου
 2. Β Λυκείου:
  • Η κάλυψη μεγάλου μέρους της ύλης της Β΄ Λυκείου.
  • H κάλυψη κενών της πολύ σημαντικής ύλης της Α’ Λυκείου.
  •  Η εξοικείωση με τα μαθήματα της κατεύθυνσης.
  •  Η δημιουργία ισχυρών γνωστικών βάσεων που θα προσφέρουν στο μαθητή μας τη δυνατότητα διαχείρισης της νέας γνώσης στη Γ΄ Λυκείου.
 3. Α Λυκείου:
  • Η εξοικείωση με την ύλη της Α΄ Λυκείου.
  • Η γνωριμία με την Τράπεζα Θεμάτων
  • H ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως η κριτική σκέψη,η υπολογιστική σκέψη, η ενσυναίσθηση κτλ.
  • Η διαχείριση του χρόνου ώστε η μελέτη να είναι αποτελεσματική.
  •  Η άρτια προετοιμασία προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του Λυκείου.
 4. Γυμνασίου:
  • Κάλυψη κενών
  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
  • Άναπτυξη λογικής και υπολογιστικής σκέψης
  • Οργάνωση μελέτης
  • Διαχείριση άγχους και αποτυχίας