Ημερομηνία Μάθημα Θέματα Απαντήσεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6/2018 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/6/0218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6/2017 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΕΠΠ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2017 ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΟΘ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6/2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ