Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  εξεταστέα  ύλη  για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023

Κατά το νέο σχολικό έτος η Τράπεζα Θεμάτων θα  εφαρμοστεί και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄Λυκείου.