Ανακοινώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά τμήμα, μέτρο το οποίο θα αφήσει εκτός πανεπιστήμιου 25-35% των υποψηφίων.