Η διεύθυνση

  1. Διαπνέεται από απολύτως προσδιορισμένη άποψη για τη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση, με βάση την οποία πρέπει να διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία (δείτε εδώ). Η άποψη αυτή αποτελεί καρπό της τεράστιας εμπειρίας που διαθέτει στο χώρο των φροντιστηρίων.
  2. Συζητάει με όλους τους γονείς και μαθητές, την άποψή της αυτή, κατά την εγγραφή των μαθητών.
  3. Συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί από πρώτο χέρι τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις.
  4. Είναι απολύτως προσιτή τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς τους.
  5. Συνεργάζεται με τους καθηγητές για τη σωστή εφαρμογή τα διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης που έχει επιλεγεί και τις αναγκαίες προσαρμογές της.
  6. Συνεργάζεται με τα μέλη του διοικητικού μηχανισμού με σκοπό την εξασφάλιση της προσωπικής παρακολούθησης όλων των μαθητών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την επαφή αυτή.