Δόθηκαν στην δημοσιότητα μέσω της ιστoσελίδας της Πολεμικής Αεροπορίας (www.Haf.gr) οι πίνακες δεκτών υποψηφίων του διαγωνισμού επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων(ΠΚΕ).

Τα αρχεία επισυνάπτονται παρακάτω: