Σας περιμένουμε στην ανοικτή και διαδραστική ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει ο οργανισμός μας για τρίτη συνεχή χρονιά!
*ΜΕΡΟΣ 1*
Ανάλυση νέων και παλαιών πανεπιστημιακών τμημάτων
, μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και φως στα επαγγέλματα του μέλλοντος.
*ΜΕΡΟΣ 2*
Ανοικτή
και διαδραστική συζήτηση μέσα από παράλληλες συνεδρίες ανά επιστημονικό πεδίο με πλήθος καταξιωμένων επαγγελματιών (αφίσα)