Γνωρίζουμε ότι ο κάθε μαθητής μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και διαμορφώνουμε τη δουλειά μας, ώστε να ανταποκριθούμε σ’ αυτό!

– Γ. και Α. Καρακάξης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η επιπλέον ενίσχυση των μαθητών, δηλαδή η ενίσχυσή τους σε ώρες πέρα από το πρόγραμμά τους, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του φροντιστηρίου μας.

Να υποστηρίξουμε την πεποίθηση των μαθητών ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες μόνοι τους!

Μια κρίσιμη αδυναμία των μαθητών είναι ότι έχουν συνηθίσει να θυμούνται λύσεις ασκήσεων και εφαρμογές τύπων ή κανόνων και να προσπαθούν κάθε καινούργια άσκηση να την αντιμετωπίσουν καθ’ εικόνα και ομοίωση όσων έχουν διδαχθεί. Επομένως, είναι εξαιρετικά βοηθητικό οι καθηγητές τους να είναι παρόντες όταν λύνουν την άσκησή τους και να μην τους παραθέτουν τη λύση αλλά να τους βοηθούν να μην παραιτηθούν, ώστε να μάθουν να επιλέγουν την κατάλληλη λύση με βάση τα κάθε φορά δεδομένα τους και να είναι ακριβείς κατά την εφαρμογή των τύπων ή των κανόνων.

Να πετύχουμε οι μαθητές μας να αισθάνονται επαρκέστατοι στο σχολείο.
 

Θέλουμε οι μαθητές μας να είναι συμμετοχικοί στο σχολείο και να καταχτούν μεγάλους βαθμούς. Φροντίζουμε γι’ αυτό, στα πλαίσια του δυνατού, να είμαστε μπροστά από το σχολείο στην ύλη. Όμως, όταν οι μαθητές μας έχουν διαγώνισμα, βρίσκουμε απαραίτητο να τους ενισχύσουμε ειδικά. Αυτό κάνουμε και όταν πρέπει να βοηθήσουμε κάποιο μαθητή μας να βελτιώσει τη συμμετοχή του στην τάξη του σχολείου ή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι το σχολείο μας προσπέρασε στην ύλη, αλλά και όταν ένας μαθητής χρειάζεται βοήθεια για να πάει προετοιμασμένος στο σχολείο.


Να καλύψουμε την οποιαδήποτε δυσκολία των μαθητών μας που δεν αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Επιλέγουμε την επιπλέον των μαθημάτων ενίσχυση των μαθητών όταν διαπιστώνουμε, μετά το τέλος του μαθήματός μας, ότι κάποιος μαθητής δεν κατάλαβε κάτι απ’ αυτά που διδάξαμε (ακόμα κι αν ο ίδιος δεν το ζητήσει!), όταν χρειάζεται να ξαναεξηγήσουμε κάτι ή όταν κάποιος νέος μαθητής να ενταχθεί σ’ ένα από τα τμήματά μας.

 Να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες που αναδείχτηκαν από τα διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελληνίων εξετάσεων που διεξάγονται από το φροντιστήριό μας, τα οποία εξάλλου γι’ αυτό πραγματοποιούνται.

Μέσα από προσεκτική καταγραφή των λαθών είτε στην προσέγγιση είτε στην εκτέλεση της θεωρίας και των ασκήσεων πετυχαίνουμε την αναστροφή του λάθους.