Καθοριστηκαν τα μαθήματα για τις τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα εξεταστούν μέσα στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας βάσει του παρακάτω ΦΕΚ: