Προς τους μαθητές του Φροντιστηρίου και τους γονείς τους για τη λειτουργία του φροντιστηρίου στη διάρκεια των εξετάσεων..