Ενημέρωση Γονέων

Οι γονείς  των μαθητών μας θέλουμε να είναι όχι απλώς ενημερωμένοι για τη δουλειά του φροντιστηρίου και την ανταπόκριση των παιδιών τους και μαθητών μας, αλλά, πολύ περισσότερο, να βρίσκονται σε πλήρη  συντονισμό και απόλυτη συνεργασία  με το φροντιστήριο στην προσπάθειά του να τα βοηθήσει.

Αρχική Ενημέρωση

Στην αρχική ενημέρωση των γονέων και των μαθητών, κατά την εγγραφή τους, διασαφηνίζουμε πλήρως  το πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε τάξης και τους διδακτικούς στόχους  που θα επιδιώξουμε. Η παρουσίαση αυτή επαναλαμβάνεται και προσαρμόζεται στη τάξη που πρόκειται κάθε φορά να φοιτήσει ο μαθητής/ρια.
Δεσμεύσεις

Στην ίδια συζήτηση για την εγγραφή των μαθητών το φροντιστήριο αναλαμβάνουμε σαφείς δεσμεύσεις  για τη διδακτική και την παιδαγωγική προσέγγιση, με την οποία θα επιδιώξουμε την επίτευξη των στόχων που αναφέραμε προηγουμένως. Στην αντίστοιχη συζήτηση για την επανεγγραφή των μαθητών στις επόμενες τάξεις, παρακολουθούμε την επίτευξη των στόχων αυτών και ορίζουμε προτεραιότητες.


Προγραμματισμένες Ενημερώσεις

Διεξάγονται τρεις προγραμματισμένες ενημερώσεις , στις οποίες οι γονείς μπορούν να συζητήσουν με όλους τους καθηγητές του παιδιού τους, για την πρόοδό του, αλλά και τη συνέπεια με την οποία το φροντιστήριο τήρησε τις δεσμεύσεις του. 

Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα  (parents.karakaxis.gr) από την οποία οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την παρακολούθηση, την απόδοση ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό του παιδιού τους.
Αμεση Ενημέρωση

Οι γονείς ενημερώνονται από τον διοικητικό μηχανισμό για κάθε σημαντική μεταβολή  στο βαθμό ανταπόκρισης του παιδιού τους.

Ενημερώνουμε τους γονείς με αμεσότητα σε κάθε περίπτωση απουσίας του μαθητή, για την οποία δεν έχουμε προειδοποιηθεί ή για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην άφιξή του.


Αιτήματα γονέων

Ανταποκρινόμαστε με αμεσότητα σε κάθε αίτημα των γονέων να ενημερωθούν για την απόδοσή του σε ένα μάθημα ή τη συνολική του απόδοση.

Ακούμε και εξετάζουμε με διάθεση κατανόησης κάθε αίτημα των γονέων ή των μαθητών μας, με στόχο να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ανάπτυξη της προσπάθειάς τους.

Οι γονείς ενημερώνονται με πληρότητα για κάθε συμπληρωματική δράση του φροντιστηρίου.