Τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Παιδείας.

Μετά την έκδοση της ΕΒΕ, μέσα στις επόμενες ημέρες δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο, με τα Τμήματα/Σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν, εάν και μόνο βρίσκονται στα πλαίσια της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.