Το εκπαιδευτικό προσωπικό του φροντιστηρίου απαρτίζεται από καθηγητές, πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων και κατόχων ως επί το πλείστον μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού διπλώματος. 

Επίσης, ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού εργάζεται σε μεγάλα ιδιωτικά σχολεία με αποτέλεσμα να έχουν πλήρη εικόνα των τεκτενομένων στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και σημαντική εμπειρία.

Τέλος, μερίδα των εκπαιδευτικών συμμετέχει σε συνέδρια, επιμορφώσεις, αλλά και στην συγγραφή επιστημονικών άρθρων. 

 

Δράσεις Εκπαιδευτικών

2020

Ο υπεύθυνος του τομέα Πληροφορικής, Θανάσης Δρίβας, συμμετείχε στην συγγραφή τρίων επιστημονικών άρθρων με θέματα σχετιζόμενα με Agriculture, Remote Sensing, AI and Big Data (https://scholar.google.com/citations?user=R0im7QkAAAAJ)