ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι καθηγητές/τριες μας είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση της διδακτικής και παιδαγωγικής μας προσέγγισης. Άρα είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του φροντιστηρίου.

Επιλέγονται πολύ προσεκτικά κι αφού ενημερωθούν πλήρως για τη διδακτική και παιδαγωγική μας προσέγγιση. Συνυπολογίζεται η εμπειρία τους, η διάθεση για συνεχή βελτίωση και η ψυχοσύνθεσή τους, ως προς το σκέλος της αποδοχής και της φιλοδοξίας για βελτίωση όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις.

Το φροντιστήριό μας επιλέγει να έχει μόνιμη συνεργασία με τους καθηγητές του, ώστε με τη συνεχή αλληλεπίδραση μαζί τους, να προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας που επιδιώκουμε.

Οι περισσότεροι έχουν πρόσθετες σπουδές σε σεμιναριακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ορισμένοι μάλιστα έχουν προβεί και σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών μας συμμετέχει στη συγγραφή των βιβλίων που παρέχει το φροντιστήριο στους μαθητές του, με σκοπό την επαρκή κατανόηση της θεωρίας και την εξάσκηση των μαθητών στην εφαρμογή της.

Παρά την εμπειρία που διαθέτουν ήδη οι καθηγητές/τριες μας, φροντίζουν διαρκώς να ανανεώνονται και να βελτιώνουν τη διδακτική και παιδαγωγική τους προσέγγιση. Κίνητρο αποτελεί κυρίως η εμπειρία από τη αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές του φροντιστηρίου.

Το ύφος και το ήθος τους συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος , στο οποίο οι μαθητές/τριες δεν διστάζουν να εκδηλώσουτην αδυναμία τους,  όντας/ούσες σίγουροι/ες ότι θα έχουν την κατάλληλη βοήθεια.