Το φαινόμενο του συντονισμού  στις μηχανικές ταλαντώσεις: Η κατάρρευση της γέφυρας στον ποταμό Tacoma