Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της εξέλιξης στην Ιατρική και τη Βιολογία, αλλά και στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη όσο ποτέ η ουσιαστική επαναφορά των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Η επαφή με τη Φιλοσοφία και την Ιστορία θα θεμελιώσει πτυχές της ηθικής, της δεοντολογίας, της κοσμικής φιλοσοφικής παράδοσης και της δικαιοσύνης. Ψυχολογία και Κοινωνιολογία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία του ατόμου σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η Γλώσσα πάντα θεμέλιος λίθος στο κάθε βήμα της ανθρωπότητας.

Απαιτείται επομένως μια νέα προσέγγιση στα προγράμματα σπουδών τόσο για τους/τις μαθητές/τριες, όσο και για τους αυριανούς επιστήμονες, με στόχο την εξ αρχής διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης προσωπικότητας και όχι εκ των υστέρων, σε μια προσπάθεια συγκόλλησης διαφορετικών προσεγγίσεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε ένα συνεκτικό και με εμβάθυνση προγράμματα σπουδών με διττό στόχο: Την επιτυχία στις πανελλαδικές, αλλά και το κτίσιμο ενός ισχυρού υποβαθρου / προφιλ για το μελλοντικό επιστήμονα στον ανθρωπιστικό τομέα επιστημών.