Ο ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Σ’ ένα φροντιστήριο με μεγάλο αριθμό μαθητών, ο διοικητικός μηχανισμός παίζει κρίσιμο ρόλο, αφού πρέπει να εξασφαλίσει την προσωπική παρακολούθηση του κάθε μαθητή και τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων του φροντιστηρίου.

Τα μέλη του διοικητικού μηχανισμού του φροντιστηρίου μας γνωρίζουν και υπηρετούν την παιδαγωγική μας προσέγγιση, αφού εξάλλου ο ρόλος τους είναι και παιδαγωγικός.

Γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες κάθε μαθητή μας και συνεργάζονται με τους καθηγητές με σκοπό τη βελτίωση των μαθητών.


Οι μαθητές μας γνωρίζουν το ρόλο τους και έχουν την άνεση να απευθύνονται  στο κατάλληλο μέλος του διοικητικού μηχανισμού, όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία τους.

Τα μέλη του διοικητικού μηχανισμού, επικοινωνούν με μεγάλη συχνότητα με τους γονείς  των μαθητών και συζητούν μαζί τους για την πρόοδο των παιδιών τους και μαθητών μας. Αντιμετωπίζουν με διάθεση κατανόησης κάθε αίτημα των γονέων.