διαγωνίσματα: Κλειδί επιτυχίας

Προσομοίωσης

Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελληνίων που διεξάγει το φροντιστήριό μας, αποτελούν νευραλγικό τομέα στην διδακτική μας προσέγγιση. Δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αντιληφθούν έγκαιρα:

α. τη διαφορά των απαιτήσεων των Πανελλαδικών εξετάσεων σε σχέση με αυτές του σχολείου,

β. σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις αυτές,

γ. κυρίως όμως τι πρέπει να αλλάξουν στον τρόπο της δουλειάς τους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε θέματα τέτοιων απαιτήσεων. Αυτό φυσικά με τη βοήθεια των καθηγητών τους.

Λυκείου

 Συστηματικά διαγωνίσματα, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου , με βάση ετήσιο πρόγραμμα που γνωστοποιείται στους μαθητές και τους γονείς τους στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.


Γυμνάσιο

Διαγωνίσματα διεξάγονται και στο Γυμνάσιο , φυσικά με άλλη συχνότητα σε σχέση μ’ αυτή του Λυκείου και με σκοπό

α. τη διαπίστωση της ετοιμότητας των μαθητών για τα διαγωνίσματα του σχολείου και

β. την εξοικείωση με διαγωνίσματα στα οποία η ύλη έχει μια μεγαλύτερη ευρύτητα και απαιτεί ουσιαστική επανάληψη κι όχι απλώς να θυμηθούμε τι κάναμε δυο μαθήματα πριν.

Διεξαγωγή

α. παρέχονται στους μαθητές γραπτές οδηγίες για το πως πρέπει να προετοιμαστούν για την εξέταση πάνω στην ύλη που καθορίστηκε.

β. τα θέματα αποσκοπούν να δείξουν στους μαθητές τις πραγματικές απαιτήσεις, χωρίς να επιχειρούν να τους εκφοβίσουν αλλά κυρίως ούτε να τους καθησυχάσουν.

γ. οι συνθήκες διεξαγωγής φροντίζουμε να προσομοιάζουν κι αυτές στις συνθήκες των Πανελληνίων εξετάσεων.

Οι μαθητές μετά τη διεξαγωγή του διαγωνίσματος, λαμβάνουν άμεσα τις σωστές απαντήσεις των θεμάτων.

Διόρθωση Διαγωνισμάτων

Για να παίξουν τα διαγωνίσματα το ρόλο τους:

 α. τα γραπτά των μαθητών διορθώνονται πολύ έγκαιρα και πάντως μέσα στη

βδομάδα που ακολουθεί το διαγώνισμα.

 β. η διόρθωση είναι καθοδηγητική, δηλαδή ο βαθμός συνοδεύεται από σχόλιο

στο οποίο ο καθηγητής εξηγεί στο μαθητή το λόγο για τον οποίο έκανε τα λάθη ή τις

παραλείψεις που επισήμανε.

 γ. όπου χρειάζεται στους μαθητές και τους γονείς τους προτείνονται ατομικά

προγράμματα αναπλήρωσης των ελλείψεων που αναδεικνύονται.