Η δομή της Β Λυκείου

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου, σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα, διδάσκονται κυρίως μαθήματα Γενικής Παιδείας (30 ώρες την εβδομάδα) και παράλληλα καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού (κατευθύνσεις), στις οποίες διδάσκονται για 5 ώρες, τα παρακάτω μαθήματα:

Ομάδα Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών

Φυσική 

Μαθηματικά

Ομάδα Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Λατινικά

Προθάλαμος των πανελλαδικών

Στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται στα εξής επτά (7) μαθήματα:

  • Αρχαία (Ανθρωπιστικών σπουδών) ή Μαθηματικά (Θετικών σπουδών)
  • Λατινικά (Ανθρωπιστικών σπουδών) ή Φυσική (Θετικών σπουδών)
  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Άλγεβρα – Γεωμετρία
  • Βιολογία
  • Ιστορία
  • Αγγλικά


Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται με τη χρήση και της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Αυτό σημαίνει πως το 50 % των θεμάτων και μάλιστα τα πιο δύσκολα, δεν ορίζονται από τον καθηγητή του σχολείου, αλλά επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο από την ΤΘΔΔ. Η ΤΘΔΔ είναι ένα αρχείο με εκατοντάδες θέματα που έχουν επιλεγεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Άρα οι προαγωγικές εξετάσεις στην Β’ Λυκείου έχουν χαρακτήρα Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Για να προαχθεί στην επόμενη τάξη ένας μαθητής της Β’ Λυκείου, πρέπει ο βαθμός του σε κάθε μάθημα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 ή ο γενικός μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης να είναι τουλάχιστον 13. Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, στα μαθήματα που ο βαθμός του είναι μικρότερος του 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα 4. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ για τις ρυθμίσεις των προαγωγικών εδώ

Γενικά η προαγωγή των μαθητών από τάξη σε τάξη και η λήψη του απολυτηρίου του Γυμνασίου και του Λυκείου, μετατρέπεται σε μια πιο δύσκολη υπόθεση. Έχει εξαγγελθεί από την ίδια την Υπουργό ότι ο βαθμός του απολυτηρίου και της Β’ Λυκείου, όπως και των επόμενων τάξεων του Λυκείου, θα υπολογίζεται για την είσοδο στα ΑΕΙ, ωστόσο αυτό δεν έχει θεσπιστεί ακόμα.


Οι βάσεις και η προπόνηση

Τα μαθήματα της Β’ Λυκείου προσεγγίζουν σημαντικά τα μαθήματα των κατευθύνσεων της Γ’ Λυκείου και επομένως είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Αυτό ισχύει και για τα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης, αλλά και αρκετά μαθήματα Γενικής Παιδείας, όπως η Άλγεβρα, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία, η Πληροφορική, αλλά και η Γεωμετρία. Η διδασκαλία εξάλλου των μαθημάτων προσανατολισμού (κατεύθυνσης), έχει σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές για τη δυσκολία που θα έχουν τα μαθήματα των αντίστοιχων ομάδων προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. Βέβαια το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθήματα αυτά επηρεάζεται σημαντικά και από την κατεύθυνση που επιλέγει ο κάθε μαθητής για τη Γ’ Λυκείου.

Επιπλέον να πάρουμε υπόψη μας ότι το Άγνωστο (Αδίδακτο) κείμενο των Αρχαίων, 5 κείμενα από τα 15 που διδάσκονται στα Λατινικά και η ύλη της Γλώσσας στο σύνολό της, είναι εξετάσιμα στις Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Επομένως η Β’ Λυκείου είναι μια πολύ σημαντική τάξη, τόσο από την άποψη της ύλης των μαθημάτων που διδάσκονται στη τάξη αυτή, όσο και από την άποψη των απαιτήσεων των μαθημάτων αυτών, οι οποίες συνιστούν από μόνες τους μια ουσιαστική προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα σημαντικά μαθήματα στην τάξη αυτή είναι τα μαθήματα που προαναφέραμε. Εξάλλου είναι και τα μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα του φροντιστηρίου υποστηρίζει τα μαθήματα αυτά, αν και μπορούμε να υποστηρίξουμε και τα υπόλοιπα μαθήματα που εξετάζονται οι μαθητές (Ιστορία, Βιολογία, Γεωμετρία και Αγγλικά), αν χρειαστεί.

Η φοίτηση στην Β’ Λυκείου έχει μια ειδική σημασία τα τελευταία χρόνια, λόγω της υπολειτουργίας του σχολείου τα σχεδόν 3 χρόνια της πανδημίας. Η απουσία κανονικής σχολικής ζωής και των απαιτήσεών της έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες τόσο γνωστικές όσο και σχολικής νοοτροπίας.