ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΑ

Η δομή της Β τάξης ΕΠΑ.Λ.

Στη Β’ Λυκείου, οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. επιλέγουν τομέα. Για να δείτε τους τομείς ανάμεσα στους οποίους μπορούν να επιλέξουν, πατήστε εδώ. Η φοίτηση στον τομέα είναι διετής, άρα δεν μπορεί κάποιος να τον αλλάξει στη Γ’ Λυκείου. Αν κάποιος θελήσει να αλλάξει τομέα ή να μεταπηδήσει στα ΕΠΑ.Λ. από το Γενικό Λύκειο, αρχίζει από τη Β’ Λυκείου.

Προθάλαμος των πανελλαδικών

Στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται στα εξής έξι (6)μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά.
  • Άλγεβρα.
  • Γεωμετρία.
  • Φυσική.
  • Μάθημα τομέα 1.
  • Μάθημα τομέα 2.


Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται με τη χρήση και της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Αυτό σημαίνει πως το 50 % των θεμάτων και μάλιστα τα πιο δύσκολα, δεν ορίζονται από τον καθηγητή του σχολείου, αλλά επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο από την ΤΘΔΔ. Η ΤΘΔΔ είναι ένα αρχείο με εκατοντάδες θέματα που έχουν επιλεγεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Άρα οι προαγωγικές εξετάσεις στην Β’ Λυκείου έχουν χαρακτήρα Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Για να προαχθεί στην επόμενη τάξη ένας μαθητής της Β’ Λυκείου, πρέπει ο βαθμός του σε κάθε μάθημα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 ή ο γενικός μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης να είναι τουλάχιστον 13. Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, στα μαθήματα που ο βαθμός του είναι μικρότερος του 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα 4. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ για τις ρυθμίσεις των προαγωγικών εδώ

Γενικά η προαγωγή των μαθητών από τάξη σε τάξη και η λήψη του απολυτηρίου του Γυμνασίου και του Λυκείου, μετατρέπεται σε μια πιο δύσκολη υπόθεση. Έχει εξαγγελθεί από την ίδια την Υπουργό ότι ο βαθμός του απολυτηρίου και της Β’ Λυκείου, όπως και των επόμενων τάξεων του Λυκείου, θα υπολογίζεται για την είσοδο στα ΑΕΙ, ωστόσο αυτό δεν έχει θεσπιστεί ακόμα.


Οι βάσεις και η προπόνηση

Στη Β’ Λυκείου οι ώρες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 12. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για την Β’ Λυκείου, όσον αφορά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, πατήστε εδώ (λινκ). Παράλληλα βέβαια οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα του τομέα που επέλεξαν. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που έχουν βαρύνουσα σημασία είναι η Άλγεβρα και τα Νέα Ελληνικά. Η σημασία τους έχει να κάνει τόσο με τις απαιτήσεις της επόμενης τάξης όσο και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ειδικό ενδιαφέρον, ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξουν, μπορεί να έχει το μάθημα της Φυσικής, της Χημείας ή της Πληροφορικής. Τα μαθήματα ειδικότητας δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για τα αντίστοιχα μαθήματα της Γ’ Λυκείου που εξετάζονται στις πανελλήνιες Εξετάσεις ούτε εξετάζονται καθ’ εαυτά στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Άρα η προετοιμασία τωνΕπιπλέον να πάρουμε υπόψη μας ότι το Άγνωστο (Αδίδακτο) κείμενο των Αρχαίων, 5 κείμενα από τα 15 που διδάσκονται στα Λατινικά και η ύλη της Γλώσσας στο σύνολό της, είναι εξετάσιμα στις Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές να μη συγχέουν την ευκολία με την οποία ανταποκρίνονται στο σχολείο, με τις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων. Δεν είναι τυχαίο που, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων, τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας, δηλαδή τα Μαθηματικά και η Γλώσσα, καθορίζουν την εισαγωγή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στα ΑΕΙ. Χρειάζονται συστηματική βοήθεια για να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να υπερβούν τις τρέχουσες απαιτήσεις του σχολείου και από την άποψη αυτή η Β’ Λυκείου είναι μια πολύ σημαντική χρονιά!

Η φοίτηση στην Β’ Λυκείου έχει μια ειδική σημασία τα τελευταία χρόνια, λόγω της υπολειτουργίας του σχολείου τα σχεδόν 3 χρόνια της πανδημίας. Η απουσία κανονικής σχολικής ζωής και των απαιτήσεών της έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες τόσο γνωστικές όσο και σχολικής νοοτροπίας.