α λυκειου (επα.λ)

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Η Α’ Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας, δηλαδή όλοι οι μαθητές κάνουν όλα τα μαθήματα. Το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει 22 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα, μαθημάτων παρόμοιων με του Γενικού Λυκείου. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για την Α’ Λυκείου πατήστε εδώ

Σύστημα Προαγωγής καιεξεταζόμενα μαθήματα

Στις προαγωγικές εξετάσεις οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα εξής επτά μαθήματα:

1. Άλγεβρα 2. Φυσική 3. Αγγλικά 4. Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία 5. Χημεία 6. Γεωμετρία 7. Ιστορία

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται με τη χρήση και της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Αυτό σημαίνει πως το 50 % των θεμάτων και μάλιστα τα πιο δύσκολα, δεν ορίζονται από τον καθηγητή του σχολείου, αλλά επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο από την ΤΘΔΔ. Η ΤΘΔΔ είναι ένα αρχείο με εκατοντάδες θέματα που έχουν επιλεγεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Άρα οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ Λυκείου έχουν χαρακτήρα Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Για να προαχθεί στην επόμενη τάξη ένας μαθητής της Α’ Λυκείου, πρέπει ο γενικός μέσος όρος των μαθημάτων του να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 ή ο γενικός μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης να είναι τουλάχιστον 13. Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, στα μαθήματα που ο βαθμός του είναι μικρότερος του 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα 4. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ για τις ρυθμίσεις των προαγωγικών εδώ 

Γενικά η προαγωγή των μαθητών από τάξη σε τάξη και η λήψη του απολυτηρίου του Γυμνασίου και του Λυκείου, μετατρέπεται σε μια πιο δύσκολη υπόθεση.

Έχει εξαγγελθεί από την ίδια την Υπουργό ότι ο βαθμός του απολυτηρίου και της Α’ Λυκείου, όπως και των επόμενων τάξεων του Λυκείου, θα υπολογίζεται για την είσοδο στα ΑΕΙ, ωστόσο αυτό δεν έχει θεσπιστεί ακόμα.


Η κρίσιμη τάξη και η βαρύτητα των μαθημάτων

Τα μαθήματα που έχουν βαρύνουσα σημασία είναι η Άλγεβρα και τα Νέα Ελληνικά. Το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών είναι σημαντικό τόσο για τις επόμενες τάξεις του Λυκείου όσο και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ειδικό ενδιαφέρον, ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξουν, μπορεί να έχει το μάθημα της Φυσικής ή της Χημείας.

 Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές να μη συγχέουν την ευκολία με την οποία ανταποκρίνονται στο σχολείο, με τις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων. Δεν είναι τυχαίο που, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων, τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας, δηλαδή τα Μαθηματικά και η Γλώσσα, καθορίζουν την εισαγωγή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στα ΑΕΙ. Οι μαθητές χρειάζονται συστηματική βοήθεια για να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να υπερβούν τις τρέχουσες απαιτήσεις του σχολείου και από την άποψη αυτή η Α’ Λυκείου είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά!

Η φοίτηση στην Α’ Λυκείου έχει μια ειδική σημασία τα τελευταία χρόνια, λόγω της υπολειτουργίας του σχολείου τα σχεδόν 3 χρόνια της πανδημίας. Η απουσία κανονικής σχολικής ζωής και των απαιτήσεών της έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες τόσο γνωστικές όσο και σχολικής νοοτροπίας. Το φροντιστήριό μας φροντίζει έγκαιρα, με ειδικά test, να διαγνώσει αυτές τις ελλείψεις και παίρνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να αναπληρωθούν.