α λυκειου

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Η Α’ Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας, δηλαδή όλοι οι μαθητές κάνουν όλα τα μαθήματα. Το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει 35 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για την Α’ Λυκείου πατήστε εδώ

Σύστημα Προαγωγής καιεξεταζόμενα μαθήματα

Στις προαγωγικές εξετάσεις οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα εξής οκτώ μαθήματα:

1. Άλγεβρα 2. Φυσική 3. Αρχαία 4. Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία 5. Χημεία 6. Γεωμετρία 7. Ιστορία 8. Αγγλικά

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται με τη χρήση και της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Αυτό σημαίνει πως το 50 % των θεμάτων και μάλιστα τα πιο δύσκολα, δεν ορίζονται από τον καθηγητή του σχολείου, αλλά επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο από την ΤΘΔΔ. Η ΤΘΔΔ είναι ένα αρχείο με εκατοντάδες θέματα που έχουν επιλεγεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Άρα οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ Λυκείου έχουν χαρακτήρα Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Για να προαχθεί στην επόμενη τάξη ένας μαθητής της Α’ Λυκείου, πρέπει ο γενικός μέσος όρος των μαθημάτων του να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 ή ο γενικός μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης να είναι τουλάχιστον 13. Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, στα μαθήματα που ο βαθμός του είναι μικρότερος του 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα 4. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ για τις ρυθμίσεις των προαγωγικών εδώ 

Γενικά η προαγωγή των μαθητών από τάξη σε τάξη και η λήψη του απολυτηρίου του Γυμνασίου και του Λυκείου, μετατρέπεται σε μια πιο δύσκολη υπόθεση.

Έχει εξαγγελθεί από την ίδια την Υπουργό ότι ο βαθμός του απολυτηρίου και της Α’ Λυκείου, όπως και των επόμενων τάξεων του Λυκείου, θα υπολογίζεται για την είσοδο στα ΑΕΙ, ωστόσο αυτό δεν έχει θεσπιστεί ακόμα.


Η κρίσιμη τάξη και η βαρύτητα των μαθημάτων

Τα μαθήματα της Α’ Λυκείου έχουν σημαντική διαφορετικότητα από τα αντίστοιχα μαθήματα του Γυμνασίου, ιδιαίτερα τα βασικά: Μαθηματικά, Φυσική, Αρχαία, Χημεία και Γεωμετρία. Η διαφορετικότητα έγκειται στο γεγονός ότι στα μαθήματα αυτά η απομνημόνευση της θεωρίας και η επίλυση των ασκήσεων με βάση την ομοιότητά τους με κάποιες ίδιες, που έχουμε ήδη λύσει, είναι τελείως ανεπαρκής! Απαιτείται σε βάθος κατανόηση της θεωρίας και η εμπέδωση ενός τρόπου σκέψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό δεν είναι μια δυσκολία για τους μαθητές, αλλά μια πρόκληση για να κάνουν ένα άλμα στην ωρίμανσή τους, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να βάλουν υψηλούς στόχους στις Πανεπιστημιακές σπουδές.

Το μάθημα της Γλώσσας αν και οι μαθητές δεν θα αισθανθούν σ’ αυτό ιδιαίτερη δυσκολία στο σχολείο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι από τα πιο δύσκολα, με βάση τα αποτελέσματα των Πανελληνίων (δείτε εδώ). Ταυτόχρονα πρέπει να επισημανθεί ότι στα μαθήματα της Άλγεβρας, των Αρχαίων, της Φυσικής, της Χημείας, αλλά και της Γεωμετρίας, περιέχονται γνώσεις πολύ χρήσιμες για τη συνέχεια της Λυκειακής ζωής των μαθητών και τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας είναι στο σύνολό της εξετάσιμη στις Πανελλήνιες εξετάσεις που διεξάγονται στο τέλος της Γ’ Λυκείου, με σκοπό την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Από την άποψη των μαθημάτων αυτών η Α’ Λυκείου είναι μια πολύ κρίσιμη τάξη!

Τα μαθήματα που προαναφέραμε είναι τα σημαντικά μαθήματα στην τάξη αυτή. Εξάλλου είναι και τα μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα του φροντιστηρίου υποστηρίζει τα μαθήματα αυτά, αν και μπορούμε να υποστηρίξουμε και τα υπόλοιπα μαθήματα που εξετάζονται (Ιστορία και Αγγλικά), αν χρειαστεί.

Η φοίτηση στην Α’ Λυκείου έχει μια ειδική σημασία τα τελευταία χρόνια,λόγω της υπολειτουργίας του σχολείου τα σχεδόν 3 χρόνια της πανδημίας. Η απουσία κανονικής σχολικής ζωής και των απαιτήσεών της έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες τόσο γνωστικές όσο και σχολικής νοοτροπίας. Το φροντιστήριό μας φροντίζει έγκαιρα, με ειδικά test, να διαγνώσει αυτές τις ελλείψεις και παίρνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να αναπληρωθούν.