Παρατηρώντας διαχρονικά την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες κατά την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών ενισχύουμε την διδασκαλία τους συγκροτώντας ειδικά τμήματα των μαθητών της Α’ Λυκείου για την προετοιμασία των Αρχαίων της Γ’ Λυκείου.