Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων είναι 68.851 (αύξηση 277 θέσεων σε σχέση με πέρυσι). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 100 από τις 277 επιπλέον θέσεις αφορούν το νέο τμήμα Ψυχολογίας του ΔΠΘ.