Καθορίστηκε,  με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η  αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η αντιστοιχια αυτή είναι μείζονος σημασίας για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Υπάρχουν 7 τμήματα περισσότερα από πέρυσι (87 -> 94) για τα οποία οι φοιτητές/τριες δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, αφού τα τμήματά αυτά δεν έχουν αντιστοιχίες.