πεντε αναγνωστηρια

Στο χώρο μας λειτουργούν πέντε χώροι ειδικά διαμορφωμένοι, ως αναγνωστήρια.  Μια σημαντική μερίδα μαθητών μας δηλώνει πως συγκεντρώνεται πιο εύκολα, όταν διαβάζει στο αναγνωστήριο.

δυο βιβλιοθηκεσ

Επίσης υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στο φιλολογικό παράρτημα του φροντιστηρίου, απολύτως ενημερωμένες και επαρκώς εξοπλισμένες

Λειτουργία και Στόχοι

Μεγάλος αριθμός μαθητών μας έρχεται και μελετά στο φροντιστήριο. Προτρέπουμε τους μαθητές μας να αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή, διότι μπορούν να λαμβάνουν άμεσα βοήθεια από τους καθηγητές τους, στοχεύοντας να μην παραιτούνται σε ενδοχόμενες δυσκολίες στο έργο που εκτελούν. Να σημειώσουμε ότι η βοήθεια των καθηγητών παρέχεται με τρόπο που δεν υποκαθιστά την  πρωτοβουλία των μαθητών. Εξάλλου αυτή ακριβώς θέλουμε να στηρίξουμε, ώστε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της  αυτοπεποίθησής τους.