Μέχρι τέλος του μηνός πρέπει να συμπληρωθούν και να σταλούν με email στο σχολείο του/της εκάστοτε μαθητή/τριας έτσι, ώστε να μπορεί ο/η τελευταίος/α να πάρει μέρος στις πανελλαδικές του 2021.