Δημοσιεύθηκε με υπουργική απόφαση το νέο ΠΣ των Μαθηματικών Λυκείου.

Το επισυναπτόμενο ΠΣ - πλην των Μαθηματικών Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού - θα εφαρμοσθεί πιλοτικά, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας, κατά το σχολικό έτος 2022-2023