Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων των παραπάνω υποψηφίων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.

Η εγκύκλιος

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.