Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων

  1. στην Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και
  2. στην Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων.