Καθορίστηκε με εγκύκλιο λεπτομερώς η κάθε διαδικασία σχετιζόμενη με την τράπεζα θεμάτων.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 14 οδηγίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.