Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής των τμημάτων, καθώς ενημερώθηκαν και οι υποψήφιοι για το τυχόν τμήμα εισαγωγής τους.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.