Ανακοινώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά τμήμα, μέτρο το οποίο θα αφήσει εκτός πανεπιστήμιου 25-35% των υποψηφίων.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.