Σύμφωνα με υπολογισμούς, το πιο αισιόδοξο σενάριο βάσει της κλιμάκωσης των βαθμολογίων φέρει περί τους 25,000 υποψηφίους ΓΕΛ εκτός πανεπιστημίων, ποσοστό 33.6%.

Αναλυτικότερα:

Από το 1ο επιστημονικό πεδίο περίπου  το 35% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 7800 από τους 22500

Από το 2ο επιστημονικό πεδίο περίπου  το 30% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 4400 από τους 14670

Από το 3ο επιστημονικό πεδίο περίπου  το 32% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 4000 από τους 12777

Από το 4ο επιστημονικό πεδίο περίπου  το 36% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 8800 από τους 24376

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με τα στατιστικά (και σε αρχείο εδώ):