Ο όρος STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αναφέρεται στην ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση των θετικών επιστημών με πυρήνα την Πληροφορική. Πρωτοεμφανίστηκε το 2001 στις ΗΠΑ και προάγει την υπολογιστική σκέψη, την κριτική σκέψη, την συνεργασία, το πείραμα κτλ. Στην Ελλάδα κάνει δειλά δειλά τα πρώτα του βήματα μέσα από τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας, της Ρομποτικής και θα ενισχυθεί από τα ανανεωμένα προγράμματα σπουδών που αναμένονται. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) έκανε μια σημαντική έρευνα σχετικά με το STEM στην εκπαίδευση που μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο:

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53695/2021-03-16_SR_STEM%20EDU_2021_FINAL.pdf?fbclid=IwAR28UecdDoxc2khQv3xUPPUIEvlsNBvblAes-JBYtB3ofrll25690iNJZNU

Ειδικότερα, συνοψίζονται στις εξής προτάσεις:

1.    Συνεκτική, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα STEM με σωστά σχεδιασμένο πλαίσιο μέτρησης και παρακολούθησης αποτελεσμάτων, θεσμική κατοχύρωση της ουσιαστικής αυτονομίας του σχολείου και εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης STEM ως ελκυστικές επιλογές πεδίου σπουδών.

2.    Ανασχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) με έμφαση στα STEM, δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποίηση της τεχνολογίας στη σχολική εκπαίδευση, σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές και αναβάθμιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

3.    Θεσμικές ρυθμίσεις για πιο ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, ώστε να εμπλουτίζεται η σχολική εμπειρία με παράλληλες δραστηριότητες STEM. Εισαγωγή δείκτη προώθησης STEM ή/και συνεργασίας με το εξωσχολικό περιβάλλον στο σύστημα αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. Η τρέχουσα εμπειρία της τηλεκπαίδευσης θα ήταν καλό να αξιοποιηθεί.

4.    Αναθεώρηση του συστήματος αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με ενίσχυση της διδακτικής STEM και προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας στη βάση των προτάσεων της ΑΔΙΠΠΔΕ.

5.    Υιοθέτηση πιο θετικής και ενεργητικής στάσης εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας και κινητοποίηση των επιχειρήσεων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης STEM με  προώθηση του προγράμματος STEM Alliance, και δικτύωση επιχειρήσεων για την ανάληψη κοινών δράσεων προώθησης των STEM στα σχολεία.

Μάλιστα, στο κείμενο αναφέρεται η κατακόρυφη αύξηση των θέσεων εργασίας σε αντίστοιχες επιστήμες με πρώτη την Πληροφορική.