Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων ανέρχεται στους τριακόσιους δέκα (310) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών στους σαράντα (40).

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.